På denne siden finner helsepersonell fra både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten informasjon som er relevant for henvisning og/eller overføring av pasienter til HSR.

Veneflon

Blodprøvekontroller ved spesifikke antirevmatiske medikamenter

Her finner fastleger skjema for blodprøvekontroller ved oppstart av visse medikamenter mot revmatisk betennelse.

I forbindelse med oppstart og bruk av visse medikamenter mot revmatisk betennelse, skal det tas blodprøver hos pasientens fastlege etter fastsatt oppsett.

I skjemaet nedenfor finner fastleger skjema som beskriver medikamenter og intervaller for prøvetakning, samt hvilke prøver som skal tas.

Skjema gjelder for pasienter som er under behandling ved HSR og som benytter noen av de nevnte medisiner.