Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus er et spesialisert sykehus innen revmatologi og hudlidelser som jobber på oppdrag fra Helse Vest. For å komme til behandling hos oss må du henvises fra fastlegen, spesialisthelsetjenesten eller annen lege i primærhelsetjenesten.

Behandling av hudlidelser

Hudpoliklinikken ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus behandler og bistår pasienter med alle typer hudlidelser

Pasientene ved hudpoliklinikken kommer fra hele Helse Fonnas område, som omfatter 170.000 innbyggere. Hudpoliklinikken er i dag Helse Fonnas behandlingssted for hudlidelser. I 2015 mottok mer enn 20.000 personer helsehjelp ved Hudpoliklinikken, og tallet er jevnt stigende.

Hudpoliklinikken er bygget opp siden 1986, og har nå 5 hudspesialister og én assistentlege i spesialisering. Avdelingen har også fem sykepleiere med hudsykdommer (dermatologi) eller sårbehandling som spesialfelt.