Svømmer2_300pxl

Bassenget åpner 29. august

Vårt nyoppussede basseng og våre nye garderober åpner 29. august.

Terapibassenget og garderobene gjennomgått en omfattende renovering og fornyelse gjennom sommeren. Arbeidene har blitt mer omfattende enn først planlagt, både hva angår utbedringene i selve bassenget og sluttarbeidene.

Vi må dessverre derfor informere om at bassenget ikke kan åpnes for trening før i uke 35, det vil si med første mulige treningsdato 29. august.

Både rehabilitering Vest og HSR jobber med alternativ løsning for bassengtrening kommende uke, og våre leietakere er orientert om forsinkelsen. Forsinkelsen medfører også at det ikke blir ansattsvømming før etter 29. august.