Kollage1

Årsrapporter

Her finner du årsrapportene for de siste 5 år for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus og datterselskapet Rehabilitering Vest AS.

Haugesund Sanitetsforenings
Revmatismesykehus AS
Rehabilitering
Vest AS
Årsmelding 2016 Årsmelding 2016
Årsrapport 2015 Årsrapport 2015
Årsrapport 2014 Årsrapport 2014
Årsrapport 2013 Årsrapport 2013

Ønsker du eldre årsberetninger tilsendt, ta kontakt via post@hsr.as.