Nådland Kari_900pxl

Årsmeldinger for 2017

2017 har vært et viktig år for våre to selskaper. Etter flere år med utbygging og renovering, har vi i 2017 lagt hovedvekten på å videreutvikle våre ulike behandlingstilbud. Fokus på å holde ventetidene nede for pasienter som er henvist og skal til behandling er også svært viktig.

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) har jobbet mye med å videreutvikle behandlingstilbudet til revmatikere. På hudpoliklinikken har vi utvidet behandlingstilbudet med opprettelse av SOI-klinikk.

Operasjonsstuene har vært i full drift og dermed har vi fått en betydelig økning i antall opererte pasienter.

Rehabilitering Vest AS leverer svært gode resultater innen spesialisert rehabilitering. Intensjonen er også å utvikle oss til å bli et regionalt kompetansesenter innen rehabilitering. Vi skal årlig arrangere kurs med ulikt fokus på rehabilitering.

Se våre online Årsmeldinger for 2017 her: