Arbeidsstue

I vår arbeidsstue kan du aktivisere deg med ulike hobbyaktiviteter tilpasset ditt behov.

Vi har egen aktivitør som legger forholdene til rette, veileder og bistår deg i de ulike aktivitetene.

Målsettingen med aktivitetene i arbeidsstuen er:

  • Glemme smerte og problemer i en periode og koble av fra trening og behandling
  • Lære å bruke hendene på en nyttig måte. Leddvern i praksis
  • Mestring av ulike aktiviteter
  • Lære nye aktiviteter

Arbeidsstuen er åpen:

  • Mandag og onsdag: 08:00-15:30
  • Tirsdag og torsdag:14:00-19:30
  • Fredag: 08:00-14:00

Arbeidsstuen er lokalisert i 2. etasje på vei inn mot treningsalen.