På denne siden treffer du mennesker som jobber hos oss og i datterselskapet Rehabilitering Vest. Her får du vite mer om deres profesjon og hva som ligger bak deres yrkesvalg.

Hagland Anne Sirnes

Anne Sirnes Hagland

Spesialergoterapeut

Anne Sirnes Hagland er spesialergoterapeut, og begynte ved HSR høsten 2006. Det å gi pasienten en meningsfull hverdag på tross av sykdom er for henne en viktig motivasjon.

Anne forteller at hun som ergoterapeut har hovedfokus rettet mot mestring av nødvendige og ønskelige aktiviteter i hverdagen.

- Jeg hjelper pasientene til å finne en god balanse mellom ulike former for aktivitet og bevisst fordeling av krefter vektlegges. Både hjem, arbeid og fritid er aktuelle områder å jobbe med, forteller hun.

Tiltakene tar sikte på å fremme aktivitet og deltakelse. Som ergoterapeut gir en blant annet råd om leddvern, ergonomi og tretthet.

Anne yter et bredt spekter av behandlinger som spenner fra individuelle samtaler, håndtreningsgrupper og veiledningsgrupper for inneliggende pasienter, via oppfølgning av opererte med tilpassing av ortose, veiledning i forhold til bruk av operert hånd og instruksjon i håndøvelser poliklinisk.

Ergoterapeutene driver også HSRs ortosepoliklinikk. Her får revmatikere med behov for prefabrikerte ortoser til hender bistand. Ortosene gir pasientene avlastning og smertelindring under utførelse av belastende aktiviteter. Ergoterapeutene inngår også i HRSs artrittklinikk og pasientkurs.

- Som ergoterapeut ved HSR får en mulighet til å spesialisere seg innenfor et spennende fagområde, sier Anne, og legger til: - Selv om fagområdet ikke er så stort inneholder jobben et bredt spekter av arbeidsoppgaver.

Hun synes det er spennende og stimulerende å jobbe tett sammen med andre yrkesgrupper. - Det er spesielt motiverende å inngå i rehabiliteringsteam og være en bidragsyter og motivator til at pasienter klarer å gjøre endringer for å få en bedre hverdag. Det er viktig for meg at pasienten opplever at de har en meningsfull hverdag til tross for sykdom, forklarer Anne.

Anne Sirnes Hagland ble utdannet ergoterapeut ved VID Høgskole Sandnes i 2004, som skolens første kull med ergoterapeuter. Gjennom årene har hun tatt kurs innen revmatologi og revmatologisk rehabilitering. Hun har gjennomført videreutdanningene «Tverrfaglig videreutdanning i Rehabilitering» og «Motiverende intervju», og ble spesialergoterapeut i 2013. Nå holder hun på med «Master i klinisk helse og omsorgsvitenskap» ved Høgskolen på Vestlandet.