Oppfriskningskurs, livredning i basseng

For mer informasjon se lenke

: Rehabilitering Vest, Karmsundgaten 134
Tid: mandag 12. mars 12:00
http://www.rehabiliteringvest.no/livrednin...