Ungdomshelg for deg mellom 14-18 år med barneleddgikt

: Rikshospitalet, Oslo
Tid: fredag 16. mars 11:30
http://www.hsr.as/ungdomshelg-for-unge-med...