Om tilbudet

Vi har avtale med Helse Vest RHF og tilbyr rehabiliteringstjenester  til følgende diagnosegrupper:

  • Amputasjoner underekstremiteter
  • Revmatologiske sykdommer
  • Langvarig muskel og bløtdelssmerte
  • Brudd, ortopedi og slitasjetilstander i skjelett
Les mer...

Årsmeldinger for 2017

Nådland Kari_900pxl
2017 har vært et viktig år for våre to selskaper. Etter flere år med utbygging o...
Les mer...

Anne Sætre

Sætre Anne_544pxl

Klinisk ernæringsfysiolog

Anne Sætre er en engasjert og allsidig klinisk ernæringsfysiolog med fokus på mo...
Les mer...

Åse Klokkeide

Klokkeide Åse_2_1100pxl

Spesialergoterapeut

Åse Klokkeide er en erfaren ergoterapeut som stadig søker ny kunnskap, og som tr...
Les mer...

Daniel Huseby Bordvik

Bordvik Daniel_1100x400

Spesialfysioterapeut

Daniel er spesialfysioterapeut med en svært allsidig bakgrunn. Han har jobbet ve...
Les mer...

Masteroppgave solgt til Harvard University

Bordvik Daniel_1100x400
Daniel H. Bordvik, spesialfysioterapeut ved Rehabilitering Vest, har i sin maste...
Les mer...

Et dyktig tverrfaglig team

Rehab-reklame_lav
Rehabilitering Vests dyktige team består av mange ulike yrkesgrupper. Du treffer...
Les mer...