Om tilbudet

Vi har avtale med Helse Vest RHF og tilbyr rehabiliteringstjenester  til følgende diagnosegrupper:

  • Amputasjoner underekstremiteter
  • Revmatologiske sykdommer
  • Langvarig muskel og bløtdelssmerte
  • Brudd, ortopedi og slitasjetilstander i skjelett
Les mer...

Effekt av rehabilitering ved Rehabilitering Vest

Graf til forside2
Autonomi og tilhørighet, samt det å benytte seg av og utvikle sin kompetanse er ...
Les mer...

Den fallerte pasienten - skrøpelighet eller bare gammel og utrent?

Daniel2

Faglig seminar 27. september 2018

Hvordan skjer funksjonstap hos eldre mennesker? Hvordan dette kan oppdages og ...
Les mer...

Den underernærte pasienten - hvordan snu trenden?

Friske grønnsaker

Faglig seminar 8. november 2018

Hvordan kan vi som helsepersonell identifisere, forebygge og behandle underernær...
Les mer...

Vi søker assistentlege rehabilitering

Ernæringsfysiolog underviser
Vi har ledig 100% engasjement for lege innen rehabilitering. Engasjementet er av...
Les mer...

Fysioterapeut og lyst til å jobbe med rehabilitering?

Spinninginstruksjon_544pxl
Vi søker fysioterapeut til 1 års vikariat fra 3. desember 2018
Les mer...

Vi søker overlege - Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Sykepleier i samtale_544pxl
Vi har ledig stilling som legespesialist ved vår rehabiliteringsinstitusjon på V...
Les mer...