Pasientparkering

Revmatismesykehuset kan tilby egne pasienter parkering i direkte tilknytning til sykehuset.

Les mer...

Åpnings- og serveringstider

Matkurv_750pxl
Restaurant Utsikten er åpen hver dag. Deltakere og pasienter får frokost, lunch ...
Les mer...

Pasientinformasjon ved opphold på HSR

Her finner du informasjon som gir deg svar på de fleste spørsmålene ved ditt opp...
Les mer...

Praktisk om innleggelsesdagen

Her finner du som skal legges inn på HSR praktisk og nyttig informasjon om innle...
Les mer...

Praktisk informasjon for oppholdet

Her finner du praktisk informasjon om selve oppholdet og tilbudene sykehuset kan...
Les mer...

Resepsjon

Sykehusets resepsjon er åpen 07:-30-19:00 på hverdager. I tillegg til resepsjons...
Les mer...

Permisjon

Permisjon innvilges av legen dersom det er medisinsk forsvarlig. Ønsker du permi...
Les mer...