Halv- eller heldagsbehandling? Vi kan tilby parkering

Revmatismesykehuset og Rehabilitering Vest kan nå tilby egne pasienter og deltagere med halv– og heldags behandling parkering i direkte tilknytning til sykehuset.

Les mer...

Dette må du ha med deg

Her finner du informasjon om hvordan du som kommende pasient ved HSR skal forhol...
Les mer...