Omsorg - Kunnskap - Tillit

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS er et spesialsykehus for pasienter med revmatiske sykdommer, og for pasienter med ulike typer hudsykdommer.

Les mer...

Flere nye og kjente fjes ved HSR

Naraviene Enerstvedt Gøthesen Pandeva

#Nyttomnavn

Gjennom de siste ukene har det skjedd flere tilsettinger og endringer i personal...
Les mer...

Filmen Revmatismesykehuset fra 1954 til 2016

Fra Hollenderhaugen

FILM: Restaurering og bygging av nytt Revmatismesykehus

Les mer...

Pasientkurs - Leddgikt (RA)

Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Kurset er ut...
Les mer...

Pasientkurs - Spondylitt (Bekhterev)

Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Tilbudet er ...
Les mer...

Vinnere av HelseQuiz på Yrkesmessen

YM - Kari og Dagfinn trekker vinnere
Under årets Yrkesmesse i Sysco Arena, arrangerte Rehabilitering Vest og HSR hels...
Les mer...

Erfaringer og implikasjoner av Arcticstudien

Haavardsholm Espen 3

#plusskompetanse

Velkommen til faglig oppdatering om oppfølging og behandling av RA. Vi får høre ...
Les mer...