Omsorg - Kunnskap - Tillit

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS er et spesialsykehus for pasienter med revmatiske sykdommer, og for pasienter med ulike typer hudsykdommer.

Les mer...

Pasientkurs - Leddgikt (RA)

Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Kurset er ut...
Les mer...

Pasientkurs - Spondylitt (Bekhterev)

Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Tilbudet er ...
Les mer...

Vinnere av HelseQuiz på Yrkesmessen

YM - Kari og Dagfinn trekker vinnere
Under årets Yrkesmesse i Sysco Arena, arrangerte Rehabilitering Vest og HSR hels...
Les mer...

Erfaringer og implikasjoner av Arcticstudien

Haavardsholm Espen 3

#plusskompetanse

Velkommen til faglig oppdatering om oppfølging og behandling av RA. Vi får høre ...
Les mer...

Nå kan enda flere se journalen sin på nett!

I mai kom første del av Min pasientjournal i Helse Vest. Da kunne noen pasienter...
Les mer...

Lærerike JOBB-dager

Elevdager lavt
Gjennom høsten har HSR hatt 6 elever hospiterende i forbindelse med skolenes JOB...
Les mer...