Rehabiliteringsprosessen

Rehabiliteringsprosessen er prinsippene vi jobber etter når vi planlegger deltakerens rehabilitering. Den kan inndeles i:

8. Avslutning, oppfølgning, ny prosess

Avgjørende for varig effekt er endret livsstil etter endt rehabilitering.

Selv om de målene man satte for rehabiliteringen seg er nådd, kan det være aktuelt med videre oppfølging for å opprettholde endringene. Noen klarer å fortsette aktiviteten på egenhånd, andre kan trenge støtte fra fagpersoner.

Det er i utgangspunktet kommunene som har ansvaret for koordinering, oppfølging og behandling for mennesker med kroniske lidelser. Hvis kommunen ikke har tilstrekkelig tilbud, eller man trenger en periode med mer intensiv behandling, kan det være aktuelt med et nytt opphold. For å få innvilget nytt opphold er det viktig at henvisende lege beskriver hva som er gjort i kommunen og hvorfor det er nødvendig med et nytt opphold i spesialisthelsetjenesten.