Rehabiliteringsprosessen

Rehabiliteringsprosessen er prinsippene vi jobber etter når vi planlegger deltakerens rehabilitering. Den kan inndeles i:

7. Evaluering

Når tiltakene er gjennomført, må man evaluere om målene er nådd.

 Dette gjelder både for overordnede mål og  delmål. Dersom målet ikke er nådd, må man gå gjennom det som er gjort og prøve å finne ut hvor det har sviktet.