Rehabiliteringsprosessen

Rehabiliteringsprosessen er prinsippene vi jobber etter når vi planlegger deltakerens rehabilitering. Den kan inndeles i:

6. Gjennomføring av tiltak

Våre tiltak baserer seg på en kombinasjon av 4 elementer: Trening, teknikk, hjelpemidler og tilpasning.

A) Trening: Ved de fleste tilstander er det mulig å bli bedre gjennom tilpasset trening. Trening forbedrer både styrke, kondisjon, motorikk og kroppsbeherskelse, og gir økt velvære og mestringsfølelse. Trening kan også bidra til mindre smerter.

B) Innlæring av alternative teknikker: Dersom problemet ikke lar seg løse med bare trening, kan funksjonstapet mestres ved å lære alternative teknikker ved f eks husarbeid, jobb og andre aktiviteter. Bruken av alternative teknikker kan gjøre personen uavhengig av hjelpemidler.

C) Tekniske hjelpemidler: Når funksjonshinderet ikke kan overvinnes gjennom trening eller alternative teknikker, bør man vurdere bruk av tekniske hjelpemidler. Det kan være alt fra enkle hjelpemidler som avlaster hendene til større hjelpemidler som gåstøtte, tilpasset stol etc.

D) Tilpasning av omgivelsene: Dersom brukeren ikke mestrer funksjonshinderet gjennom de alternativer som er nevnt, bør tilpasning av omgivelsene hjemme og i evt. arbeid vurderes.