Rehabiliteringsprosessen

Rehabiliteringsprosessen er prinsippene vi jobber etter når vi planlegger deltakerens rehabilitering. Den kan inndeles i:

5. Rehabiliteringsplan

Gjennom rehabiliteringsplanen er deltaker med å utvikle og forplikte seg til å jobbe systematisk for å nå målene.

Når mål og delmål er definert, formulerer vi en strategi for å oppnå målene. Vi lager en plan for hva som skal skje under oppholdet her, og samtidig en plan for hva som skal skje videre etter utskrivelsen, og om man skal samarbeide med andre instanser. Også her er det viktig at personen selv deltar i planleggingen.

Det er viktig å konkretisere hvem som står ansvarlig for hvilke oppaver, og hvilken tidsramme planen har. Når dette formuleres skriftlig forpliktes partene til gjensidig anstrengelse.