Rehabiliteringsprosessen

Rehabiliteringsprosessen er prinsippene vi jobber etter når vi planlegger deltakerens rehabilitering. Den kan inndeles i:

4. Delmål

Først når man har satt seg overordnede og realistiske mål, kan man gå videre til å definere delmål.

Det kan dreie seg om å bli fysisk sterkere for å klare aktiviteter i det daglige, å ta opp igjen fritidsinteresser, å komme tilbake i arbeid, eller prøve ut og anskaffe hjelpemidler. Det kan også dreie seg om å finne ut av sosiale rettigheter og økonomiske forhold.