Rehabiliteringsprosessen

Rehabiliteringsprosessen er prinsippene vi jobber etter når vi planlegger deltakerens rehabilitering. Den kan inndeles i:

3. Mål

Forståelsen av årsak, funksjon og prognose bidrar til å sette opp mål for rehabiliteringen.

Målene må være realistiske, og personen selv må definere hva som er viktigst for ham/henne. Hvis man setter seg for høye mål, eller hvis de egentlig ikke er så viktige for personen, er det vanskelig å finne motivasjon til å gjøre endringer. 

Målsetningen gjelder ikke bare for oppholdet, arbeidet skal fortsette når man kommer hjem. Dette gjør det ekstra viktig at personen selv er med på å utforme målene.