Rehabiliteringsprosessen

Rehabiliteringsprosessen er prinsippene vi jobber etter når vi planlegger deltakerens rehabilitering. Den kan inndeles i:

2. Årsak

Det er viktig å fastslå årsaken til funksjonsproblemet, og hvordan den forventes å utvikle seg.

Man må ha avklart diagnosen og vurdert/prøvd ut mulig behandling. diagnosen bør være avklart før man kommer til rehabilitering.

Man må kartlegge funksjonen, både i dagliglivet og i jobb og fritidssysler.

Man bør ha en prognose, altså en antydning om tilstanden er varig, om den vil utvikle seg, og om behandlingen vil virke positivt. En realistisk prognose er viktig for å forstå og akseptere funksjonshemmingen.

Vi bruker såkalt funksjonsdiagnostikk for å kartlegge brukerens ressurser og problemer og utfordringer. Vi legger altså mer vekt på hvordan man fungerer enn på hva tilstanden skyldes.