Rehabiliteringsprosessen

Rehabiliteringsprosessen er prinsippene vi jobber etter når vi planlegger deltakerens rehabilitering. Den kan inndeles i:

1. Erkjennelse

En rehabiliteringsprosess begynner med erkjennelse av muligheter og ønsket om en endring i funksjonsnivået.